Eva Peterová Porota 2

Eva Peterová

Porotca

 Manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Vo VšZP sa často stretávame s neľahkými osudmi rodičov a ich detí, ktoré sú poznačené chorobou. Keďže sama som mama, vnímam ich veľmi intenzívne. O to viac ma teší, že sa VšZP stala partnerom ankety Mama roka, ktorá vytvára priestor pre vyzdvihnutie práve týchto obdivuhodných ľudí, mamičiek, ale aj otcov, ktorí sa nevzdali a zabojovali, aj keď im osud postavil do cesty rodičovstva vyčerpávajúce skúšky. Mama roka je zároveň zdrojom inšpiratívnym príkladov toho, že byť dobrou mamou a úspešnou ženou sa nevylučuje.