Zelinkova

Gabriela Zelinkova

Porotca

spoluzakladateľka a  šéfredaktorka časopisu MAMA a ja.

Má dvoch synov, ktorých vychováva s láskou a humorom. Snaží sa byť vždy pozitívne naladená,  pretože zo spokojnej mamy má prospech celá rodina. Mamy podľa nej vlastnia špeciálnu silu, ktorá zabezpečuje šťastie, pohodu, lásku a vedenie v ich rodine i kolektíve. Preto by mali byť  mamy vždy na prvom mieste a je rada, že ich časopis MAMA a ja i takouto formou ocení. A samozrejme, nazabúda popri tom ani na oteckov :).