Kaufland

Kaufland

Generálny partner

Spoločnosť Kaufland je maloobchodná spoločnosť a patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami. V súčasnosti prevádzkuje viac ako 1300 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom na našom území otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a dnes má na Slovensku spolu 70 prevádzok. Spoločnosť intenzívne dbá na spoločenskú zodpovednosť a trvalú udržateľnosť.  Podniká mnoho krokov v oblasti zníženia spotreby plastov. Je partnerom Slovenského Červeného kríža, v spolupráci s ktorým spoluorganizuje rôzne projekty na pomoc ľudom. Riadi sa mottom „Rozhodujú činy“, ktorým deklaruje všetky svoje zodpovedné činy a aktivity v rámci spoločenskej zodpovednosti.

kaufland kaufland kaufland kaufland

Prečo sme sa stali partnerom projektu?

„Kaufland sa ako dobrý partner komunity, všade tam, kde pôsobí, snaží svojimi činmi priaznivo ovplyvňovať túto komunitu či jej pomáhať. Súťaž Mama roka je venovaná matkám, ale aj otcom, ktorí sú v niečom jedineční a svoje povinnosti zvládajú najlepšie, ako vedia. Nie je to ľahká úloha, veď výzvy prichádzajú každý deň. Naša spoločnosť si váži všetkých našich zákazníkov, matky aj otcov, ktorí u nás nakupujú. Sme tu pre nich, aby sme im pomohli zabezpečiť tú najlepšiu kvalitu potravín a tovaru pre ich blízkych. Preto nás veľmi teší, že časopis Mama a ja prišiel so súťažou, v rámci ktorej im vzdajú hold.“

www.kaufland.sk