Axis Nadacia Logo Farba

Nadácia AXIS

Partner

Poslaním nadácie AXIS je poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, ale aj dospelým a členom ich rodín. Pomáhať ľuďom pre nás znamená povedať im, že je tu niekto, komu na nich záleží, kto rešpektuje ich potreby bez akýchkoľvek obmedzení. Od začiatku svojej činnosti sa Nadácia AXIS zameriava predovšetkým na aktivity, ktoré vplývajú na samostatnosť pacientov, podporujú ich nezávislosť na rodine a okolí a privedú ich k začleneniu sa do spoločnosti, či už do školy, zamestnania, športových alebo ďalších iných aktivít.

https://www.nadaciaaxis.sk/