Img 6766

Marek Smižanský

Hlasovanie nie je možné.

v kategórii OCKO roka

517 hlasov

Marek je milujúcim a oddaným otcom, ktorý v dôsledku zabezpečenia čo najlepšieho života svojej rodiny odišiel z oblasti marketingu a reklamy a naplno sa venuje nielen svojej rodine, ale pomáha aj ďalším rodinám v podobnej situácii s cieľom zlepšiť život všetkých detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín, a so zníženým intelektom obzvlášť. Marekovmu najmladšiemu synovi Maximkovi totiž diagnostikovali v 2 rokoch Williams-Beurenov syndróm a v 4 rokoch diagnostikovali onkologické ochorenie - leukémiu, čo zmenilo ich životy. Je predsedom OZ Spoločnosť Williamsovho syndrómu, ktoré má už vyše 30 rokov a kde Marek pôsobí tretí rok. Zároveň, od februára 2022 je stálym členom tímu v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Marek je inšpiratívnym mužom, ktorý má srdce na správnom mieste a neváha sa o svoje skúsenosti podeliť s rodinami, ktoré si rovnakou neľahkou cestou prechádzajú. Podporuje tak ich púť za čo možno najviac plnohodnotným životom ich dieťaťa a ruku pomoci je odhodlaný podať kedykoľvek či už ako laický poradca, alebo "len" milujúci otec :) nech jeho príbeh inšpiruje aj ostatných rodičov, že odhodlanosť, sila zdolávať problémy a hlavne láska rodiča k svojmu dieťaťu nepozná hranice.