Foto

Mária Zimová

Hlasovanie bolo ukončené.

v kategórii MAMA podnikateľka

163 hlasov

Ako vznikla abeceda TROCHA INAK ?

Samotná myšlienka vyrábať edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK vznikla priamo z osobnej skúsenosti Márie a Petra. Sú to dvaja milujúci rodičia, ktorým záleží na kvalitnom vzdelaní ich dieťaťa a ich úsilím je, aby ho učenie nielen bavilo, ale bolo preňho zážitkom. On bol dôvodom zrodu edukačných kartičiek abeceda TROCHA INAK.

„Nápad vznikol v čase, keď  syn navštevoval predškolský ročník v materskej škole. V triede sa začali oboznamovať s jednotlivými písmenami abecedy. Učili sa štandardným, dlhodobo zaužívaným spôsobom, ktorý je založený iba na zvukovej (fonetickej) zhode písmena a ilustrácie, napr. A ako auto. Týmto štýlom preberali každý týždeň jedno písmeno. A ako auto, B ako bubon, C ako cirkus a tak ďalej, všetky písmená rad radom. Po niekoľkých týždňoch, keď už prebrali písmeniek viac sme doma zistili, že si ich syn mýli a nepamätá si ich dostatočne. Vtedy sme si uvedomili, že jednotlivé písmená mu nedávajú zmysel, pretože auto sa nepodobá na A, bubon sa nepodobá na B, cirkus sa nepodobá na C,... a tak sme celú abecedu postupne prekreslili. Akonáhle sme dané písmeno zilustrovali tak, aby sa samotný obrázok vizuálne zhodoval s tvarom písmena, odrazu nemal s rozpoznávaním písmen problém. Prišli sme na to, že keď do výučby zapojil aj zrak a nielen sluch ako bolo doposiaľ zvykom, došlo k efektu lepšieho pochopenia a zapamätania si novej informácie (písmena). Dokonca ho abeceda začala oveľa viac „baviť“. Toto zistenie bolo pre nás impulzom zaoberať sa nápadom serióznejšie a tak vznikla naša abeceda TROCHA INAK.“ vyjadrila sa Mária.

www.trochainak.sk